НАГРАДИ

  • Голема годишна награда за архитектура за 1999 год. за објект – Деловен Центар Лек- Скопје

  • Прва награда на Конкурс за типски станбени објекти за Станбен блок

  • Втора награда на Конкурс за типски станбени објекти за Станбена кула

  • Трета награда на Конкурс за типски станбени објекти за Станбен низ

  • Прва награда на Конкурс за Центар за едукација на Телеком во Охрид

  • Во селекција за 3 најдобри објекти за Голема годишна награда - Деловен објект Пошта Драчевоarchitecture + design